Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 183 tr. : hình ảnh ; 21 cm.
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm
Xuất bản, phát hành
H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý
183 tr. : hình ảnh ; 21 cm.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Tập quán trong ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021499Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam bộ / Trần Minh Thương,Bùi Túy Phượng .- 2016 Chi tiết
2. Sách tính lịch của người Thái Đen Điện Biên / Lường Thị Đại,Ngà Văn Đất,Chang Pâng,Lò Văn Lã .- 2016 Chi tiết
3. Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu / Lê Thành Nam,Tẩn Lao U .- 2016 Chi tiết
4. Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân .- 2016 Chi tiết
5. Sự tích thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội. / Nguyễn Thị Thu Hà .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3841323, 04-3842953. E-mail:  TV@ued.udn.vn
website: http://thuvien.ued.udn.vn