Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 183 tr. : hình ảnh ; 21 cm.
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Chảo Văn Lâm Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Nxb. Mỹ thuật
Mô tả vật lý
183 tr. ; 21 cm. : hình ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Tập quán trong ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021499Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Câu hỏi và bài tập vi sinh học / Nguyễn Thành Đạt .- 2013 Chi tiết
2. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học 10 / Lê Đình Trung,Trịnh Nguyên Giao,Phan Đức Duy .- 2010 Chi tiết
3. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh Học 12 / 2010 Chi tiết
4. Tin học trong công nghệ sinh học / Chu Văn Mẫn .- 2011 Chi tiết
5. Hóa học các nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ / Nguyễn Đức Roãn,Nguyễn Thế Ngôn .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn