Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu / Lê Văn Khoa (ch.b.), Trần Trung Dũng, Lưu Đức Hải, Nguyễn Văn Viết. - H. : Giáo dục, 2012. - 319 tr. : minh họa ; 27 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
95000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Lê Văn Khoa (ch.b.), Trần Trung Dũng, Lưu Đức Hải, Nguyễn Văn Viết Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu
Xuất bản, phát hành
H., 2012 : Giáo dục
Mô tả vật lý
319 tr. ; 27 cm. : minh họa
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu. Trình bày những biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam. Tác động của biến đổi khí hậu. Ứng phó với biến đổi khí hậu. Lồng ghép biến đổi khí hậu vào phát triển kinh tế - Xã hội và các môn học
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021915Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021916Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021917Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021661Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.021662Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.063697Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063698Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063699Đang mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đào Thị Hồng Vân,Hà Thăng Long .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đào Thị Hồng Vân,Hà Thăng Long .- 2017 Chi tiết
3. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đoàn Thị Thảo,Chu Mạnh Trinh .- 2017 Chi tiết
4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái đến khả năng sinh trưởng của cây Cà gai leo (Solanum Hainanese Hance) in vitro tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng / Lê Thị Hiếu Tín,Võ Châu Tuấn .- 2017 Chi tiết
5. Những gương mặt giáo sư Việt Nam / 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn