Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Những gương mặt giáo sư Việt Nam : Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách. - H. : Nxb. Thanh Niên, 2017. - 475 tr. : hình ảnh ; 24 cm. Tập 3 : Những gương mặt giáo sư Việt Nam, 2017. - 475 tr.
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách Những gương mặt giáo sư Việt Nam
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Nxb. Thanh Niên
Mô tả vật lý
475 tr. ; 24 cm. : hình ảnh
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Những gương mặt giáo sư Việt Nam / 2017 Chi tiết
2. Những gương mặt giáo sư Việt Nam /  Chi tiết
3. Tự sự học / Trần Đình Sử,Lã Nhân Thìn,Lê Lưu Oanh .- 2015 Chi tiết
4. Giáo trình du lịch văn hóa / 2016 Chi tiết
5. Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu / 2012 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn