Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn lịch sử lớp 12 = Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử lớp 12 / Trịnh Đình Tùng chủ biên, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thu. - In lần thứ 2. - H. : Đại học sư phạm, 2010. - 295 tr. ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
55000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Trịnh Đình Tùng chủ biên, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thu Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn lịch sử lớp 12
Dạng khác của nhan đề
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử lớp 12
Lần xuất bản
In lần thứ 2
Xuất bản, phát hành
H., 2010 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 295 tr.
Phụ chú chung
Trang tên sách ghi: Định hướng dạy học theo chuẩn KT-KN; Thiết kế bài học theo chuẩn KT-KN
Tóm tắt / chú giải
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000; Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021979Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021980Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021981Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021781Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.021782Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.064014Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.064015Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.064016Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn