Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lịch sử thế giới cổ trung đại / Nghiêm Đình Vỳ chủ biên, Lại Bích Ngọc, Lương Kim Thoa... - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 384 tr. : ảnh ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
3100b. - 65000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Nghiêm Đình Vỳ chủ biên, Lại Bích Ngọc, Lương Kim Thoa.. Lịch sử thế giới cổ trung đại
Lần xuất bản
In lần thứ 5
Xuất bản, phát hành
H., 2013 : Đại học Sư phạm
Mô tả vật lý
384 tr. ; 24 cm. : ảnh
Tóm tắt / chú giải
Những đặc trưng cơ bản về kinh tế, chính trị xã hội của các hình thái kinh tế xã hội nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ cổ đại, xã hội phomg kiến; những đặc điểm giống nhau, khác nhau giữa phương Đông và phương Tây những thành tựu văn hóa lớn mà con người đã đạt được và tiến trình phát triển của một số quốc gia tiêu biểu cho một số khu vực trên thế giới
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021982Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021983Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021984Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021783Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.021784Đang mượn
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.064029Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.064030Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.064031Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn