Giới thiệu website

Thư viện trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được hình thành cùng với sự ra đời của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng vào năm 1975 và sau đó là Trường Đại học Sư phạm vào năm 1996.

Địa chỉ: Tòa nhà 2 tầng, khuôn viên Ký túc xá, Trường ĐHSP, 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.6568586

Website: http://thuvien.ued.udn.vn

Thư viện Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ tổ chức xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hóa, khoa học, kỹ thuật, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong toàn Trường. Cụ thể:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường, chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó.

2. Phân loại và sắp xếp tài liệu theo hệ thống phân loại thập phân (DDC).

3. Tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tư liệu do thư viện quản lý. Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu các dạng tài liệu (sách, tạp chí, báo,…)

4. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn cao học bảo vệ tại Trường.

5. Có kế hoạch qui hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ,… cho thư viện viên để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

6. Góp phần phục vụ sự phát triển sự nghiệp đào tạo và khoa học thông tin – thư viện

 

Thư viện Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng luôn gắn bó, phát triển song song với sự trưởng thành và lớn mạnh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, ngày càng khẳng định vị thế quan trọng, phát huy chức năng, vai trò và nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục của Trường Đại học Sư phạm nói riêng, trường Đại học Đà Nẵng nói chung cũng nền giáo dục của nước nhà.

Cơ sở hạ tầng phục vụ bạn đọc:

1. Phòng mượn CB-GV (Tầng 1) dành cho CBVC, sinh viên có đề tài NCKH, sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, người học sau đại học và du học sinh.

2Phòng giáo trình (Tầng 1): giải quyết thủ tục SV mượn/trả giáo trình tham khảo cho từng học phần, theo học kỳ.

3. Phòng đọc tại chỗ (Tầng 2) dành cho bạn đọc sinh viên, chỉ được đọc tại chỗ.

4. Phòng luận văn (Tầng 2) phục vụ đọc tại chỗ, cho CBVC, sinh viên có đề tài NCKH, sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, người học sau đại học và du học sinh. Tại phòng luận văn còn có báo, tạp chí và có photocopy.

5. Các phòng chức năng khác: 01 phòng bổ sung tài liệu + 01 phòng cho chuyên viên IT + 01 phòng Trưởng Thư viện.

6Máy tính truy cập interrnet: 50 máy vi tính nối mạng internet, phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu và truy cập internet hỗ trợ khai thác thông tin mạng, học tập, nghiên cứu khoa học.

7. Phòng nghe nhìn: chưa có.

8. Phòng thảo luận nhóm: chưa có.

 

Cơ cấu tổ chức của thư viện trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng:

Thư viện trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là Tổ công tác, trực thuộc Ban Giám Hiệu Nhà trường. Số lượng cán bộ viên chức ở Thư viện gồm có 10 người có trình độ đại học.

Tổ chức bộ máy:

STT Họ và tên Công việc hiện nay Điện thoại Email
1 Huỳnh Ngọc Minh Thi Tổ trưởng

CQ: 511.3736613

DĐ: 092.5228249

hnmthi@ued.udn.vn
2 Nguyễn Thị Kim Oanh P. Đọc GV DĐ: 090.6556609 ntkoanh_tv@ued.udn.vn
3 Tăng Thị Thu Sương Biên mục DĐ: 090.5519039 tttsuong@ued.udn.vn
4 Huỳnh Thị Cẩm Lai P. Đọc DĐ: 090.5102095 htclai@ued.udn.vn
5 Nguyễn Thị Lê Na Biên mục DĐ: 098.4431043 ntlna@ued.udn.vn
6 Ngô Văn Đường P. Luận văn DĐ: 093.5422100 nvduong@ued.udn.vn
7 Nguyễn Trường Khánh P. Giáo trình DĐ: 012.13399744 ntkhanh@ued.udn.vn
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Xem lịch theo tuần
LỊCH LÀM VIỆC
11/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn