Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,053,282
Hôm nay: 371
Đang xem: 1
Danh sách tin bài
Đội ngũ cán bộ (20/11/2012)

STT Họ và tên Công việc hiện nay Điện thoại Email
1 Huỳnh Ngọc Minh Thi Tổ trưởng

CQ: 511.3736613

DĐ: 092.5228249

hnmthi@ued.udn.vn
2 Trần Thị Thu P. Đọc DĐ: 098.4926494 ttthu@ued.udn.vn
3 Nguyễn Thị Kim Oanh P. Đọc GV DĐ: 090.6556609 ntkoanh_tv@ued.udn.vn
4 Tăng Thị Thu Sương Biên mục DĐ: 090.5519039 tttsuong@ued.udn.vn
5 Huỳnh Thị Cẩm Lai P. Đọc DĐ: 090.5102095 htclai@ued.udn.vn
6 Nguyễn Thị Lê Na Biên mục DĐ: 098.4431043 ntlna@ued.udn.vn
7 Ngô Văn Đường P. Luận văn DĐ: 093.5422100 nvduong@ued.udn.vn
8 Nguyễn Trường Khánh P. Giáo trình DĐ: 012.13399744 ntkhanh@ued.udn.vn
9 Lại Quang Minh P. CNTT DĐ: 093.5605007 lqminh@ued.udn.vn
10 Huỳnh Văn Bình P. CNTT DĐ: 094.3716202 hvbinh@ued.udn.vn
Tạp chí giáo dục
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Tài nguyên GD mở - OER
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12207 
2. Luận văn, Luận án: 5385 
3. Sách tập: 1996 
4. Sách bộ: 1214 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đào Thị Hồng Vân,Hà Thăng Long .- 2017 Chi tiết
2. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đào Thị Hồng Vân,Hà Thăng Long .- 2017 Chi tiết
3. Nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững / Đoàn Thị Thảo,Chu Mạnh Trinh .- 2017 Chi tiết
4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái đến khả năng sinh trưởng của cây Cà gai leo (Solanum Hainanese Hance) in vitro tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng / Lê Thị Hiếu Tín,Võ Châu Tuấn .- 2017 Chi tiết
5. Những gương mặt giáo sư Việt Nam / 2017 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn