Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,005,373
Hôm nay: 77
Đang xem: 9
Danh sách tin bài
Đội ngũ cán bộ (20/11/2012)

STT Họ và tên Công việc hiện nay Điện thoại Email
1 Huỳnh Ngọc Minh Thi Tổ trưởng

CQ: 511.3736613

DĐ: 092.5228249

hnmthi@ued.udn.vn
2 Trần Thị Thu P. Đọc DĐ: 098.4926494 ttthu@ued.udn.vn
3 Nguyễn Thị Kim Oanh P. Đọc GV DĐ: 090.6556609 ntkoanh_tv@ued.udn.vn
4 Tăng Thị Thu Sương Biên mục DĐ: 090.5519039 tttsuong@ued.udn.vn
5 Huỳnh Thị Cẩm Lai P. Đọc DĐ: 090.5102095 htclai@ued.udn.vn
6 Nguyễn Thị Lê Na Biên mục DĐ: 098.4431043 ntlna@ued.udn.vn
7 Ngô Văn Đường P. Luận văn DĐ: 093.5422100 nvduong@ued.udn.vn
8 Nguyễn Trường Khánh P. Giáo trình DĐ: 012.13399744 ntkhanh@ued.udn.vn
9 Lại Quang Minh P. CNTT DĐ: 093.5605007 lqminh@ued.udn.vn
10 Huỳnh Văn Bình P. CNTT DĐ: 094.3716202 hvbinh@ued.udn.vn
Tạp chí giáo dục
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Tài nguyên GD mở - OER
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12073 
2. Luận văn, Luận án: 5381 
3. Sách tập: 1967 
4. Sách bộ: 1200 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề tỉnh Attapư, nước CHDCND Lào / Khoun Oudom Savengseuksa,Lê Đình Sơn .- 2017 Chi tiết
2. Quản lý công tác thanh tra chuyên môn các trường THCS huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi / Trần Duy Hùng,Lê Đình Sơn .- 2017 Chi tiết
3. Quản lý hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho thiếu nhi tại Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng / Nguyễn Nhẫn,Lê Quang Sơn .- 2017 Chi tiết
4. Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN / Đặng Ngọc Sang,Lê Quang Sơn .- 2017 Chi tiết
5. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Xe Kông nước CHDCND Lào / Vongphaiboun Phavongchan,Lê Quang Sơn .- 2017 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3841323, 04-3842953. E-mail:  TV@ued.udn.vn
website: http://thuvien.ued.udn.vn