Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,035,231
Hôm nay: 368
Đang xem: 6
Danh sách tin bài
Đội ngũ cán bộ (20/11/2012)

STT Họ và tên Công việc hiện nay Điện thoại Email
1 Huỳnh Ngọc Minh Thi Tổ trưởng

CQ: 511.3736613

DĐ: 092.5228249

hnmthi@ued.udn.vn
2 Trần Thị Thu P. Đọc DĐ: 098.4926494 ttthu@ued.udn.vn
3 Nguyễn Thị Kim Oanh P. Đọc GV DĐ: 090.6556609 ntkoanh_tv@ued.udn.vn
4 Tăng Thị Thu Sương Biên mục DĐ: 090.5519039 tttsuong@ued.udn.vn
5 Huỳnh Thị Cẩm Lai P. Đọc DĐ: 090.5102095 htclai@ued.udn.vn
6 Nguyễn Thị Lê Na Biên mục DĐ: 098.4431043 ntlna@ued.udn.vn
7 Ngô Văn Đường P. Luận văn DĐ: 093.5422100 nvduong@ued.udn.vn
8 Nguyễn Trường Khánh P. Giáo trình DĐ: 012.13399744 ntkhanh@ued.udn.vn
9 Lại Quang Minh P. CNTT DĐ: 093.5605007 lqminh@ued.udn.vn
10 Huỳnh Văn Bình P. CNTT DĐ: 094.3716202 hvbinh@ued.udn.vn
Tạp chí giáo dục
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Tài nguyên GD mở - OER
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12207 
2. Luận văn, Luận án: 5381 
3. Sách tập: 1996 
4. Sách bộ: 1214 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Những gương mặt giáo sư Việt Nam / 2017 Chi tiết
2. Những gương mặt giáo sư Việt Nam /  Chi tiết
3. Tự sự học / Trần Đình Sử,Lã Nhân Thìn,Lê Lưu Oanh .- 2015 Chi tiết
4. Giáo trình du lịch văn hóa / 2016 Chi tiết
5. Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu / 2012 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn