Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 986,353
Hôm nay: 182
Đang xem: 1
Danh sách tin bài
Sơ đồ phòng Giáo trình (Tầng 1) (20/03/2013)

Thủ thư phụ trách: Nguyễn Trường Khánh

Sơ đồ Phòng Đọc Giáo viên (Tầng 1) (20/03/2013)

Thủ thư: Nguyễn Thị Kim Oanh. DĐ: 0906556609

Sơ đồ Phòng đọc (Tầng 2) (25/12/2014)

 

Thủ thư phụ trách: Trần Thị Thu

Sơ đồ Phòng Luận văn (Tầng 2) (25/12/2014)

 

Thủ thư phụ trách: Ngô Văn Đường

Tạp chí giáo dục
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Tài nguyên GD mở - OER
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12044 
2. Luận văn, Luận án: 5305 
3. Sách tập: 1964 
4. Sách bộ: 1197 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam bộ / Trần Minh Thương,Bùi Túy Phượng .- 2016 Chi tiết
2. Sách tính lịch của người Thái Đen Điện Biên / Lường Thị Đại,Ngà Văn Đất,Chang Pâng,Lò Văn Lã .- 2016 Chi tiết
3. Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu / Lê Thành Nam,Tẩn Lao U .- 2016 Chi tiết
4. Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân .- 2016 Chi tiết
5. Sự tích thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội. / Nguyễn Thị Thu Hà .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3841323, 04-3842953. E-mail:  TV@ued.udn.vn
website: http://thuvien.ued.udn.vn