Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,114,774
Hôm nay: 321
Đang xem: 4
Danh sách tin bài
Sơ đồ phòng Giáo trình (Tầng 1) (20/03/2013)

Thủ thư phụ trách: Nguyễn Trường Khánh

Sơ đồ Phòng Đọc Giáo viên (Tầng 1) (20/03/2013)

Thủ thư: Nguyễn Thị Kim Oanh. DĐ: 0906556609

Sơ đồ Phòng đọc (Tầng 2) (25/12/2014)

 

Thủ thư phụ trách: Trần Thị Thu

Sơ đồ Phòng Luận văn (Tầng 2) (25/12/2014)

 

Thủ thư phụ trách: Ngô Văn Đường

Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12338 
2. Luận văn, Luận án: 5401 
3. Sách tập: 2024 
4. Sách bộ: 1228 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn