Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,114,769
Hôm nay: 316
Đang xem: 3
Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục (02/11/2015)

Học phần "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục" là một trong những học phần thuộc mảng các môn học về nghiệp vụ dạy học bộ môn. Nó có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá, về phương pháp và kỹ thuật soạn thảo các bài kiểm tra đánh giá, các phương pháp phân tích, lựa chọn các bài kiểm tra phù hợp với các mục đích khác nhau của kiểm tra đánh giá.

Khoa học giáo dục nói chung, khoa học kiểm tra đánh giá nói riêng luôn luôn phát triển. Do đó, nội dung dạy học, phương pháp dạy học cũng luôn biến đổi và phát triển. Sở dĩ như vậy là vì phương pháp dạy học được cải tiến, đổi mới để đáp ứng được việc trang bị cho sinh viên khả năng tự ứng xử, biết đặt ra nhiệm vụ mới, vấn đề mới một cách độc lập, năng động và có khả năng thích ứng với những điều kiện làm việc biến đổi không ngừng, cũng như năng lực tự học tự đánh giá, học thường xuyên, suốt đời. vấn đề này hiện nay đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Tình hình trên đòi hỏi nhà trường phải đổi mới cả nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá.

Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam phần về giáo dục và đào tạo có nói: "Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành... làm chủ kiến thức, tránh học vẹt, học chay... Đổi mới và tổ chức thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử".

Do chuyển đổi mục tiêu và nội dung giáo dục - đào tạo nên phương pháp dạy - học cũng thay đổi, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá cũng phải đổi mới cho phù hợp.

Trong quá trình dạy học. thi, kiểm tra đánh giá là một hoạt động rất phức tạp và rất cần thiết, giữ một vai trò quan trọng và quyết định đối với chất lượng đào tạo. Đó là một khâu không thể tách rời của quá trình dạy học. Việc kiểm tra đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết giúp sinh viên tự điều chỉnh hoạt động học, đồng thời giúp giáo viên có những thông tin phản hồi để điều chỉnh và hoàn thiện quá trình dạy học.

Trong nhiều năm giảng dạy, hỏi thi, chấm thi, chúng tôi nhận thấy một số đông sinh viên, trong quá trình học tập chưa tự giác, chưa tích cực đầu tư nghiên cứu bài học, thường xảy ra tình trạng học tủ, học vẹt một số chương, một số phần trong thời gian ngắn trước ngàv thi, thậm chí gian lận, quay cóp nhằm đối phó với thi cử, điều này trái với mục tiêu dạy học các trường đại học. Hơn nữa trong giáo dục hiện nay, để đáp ứng được nguồn nhân lực cho nền kinh tế trí thức, nền giáo dục ở nước ta đã thay đổi quan niệm truyền thống, để điều chỉnh quy mô lẫn hình thức giáo dục, bên cạnh các trường đại học công lập, còn có các trường đại học dân lập..., để nhanh chóng đưa nền giáo dục Việt Nam đi vào giai đoạn mang tính chất phổ cập. Sự phát triển giáo dục theo hướng đại chúng, phổ cập gặp không ít khó khăn, như Nghị quyết Trung ương 2 đã đề cập "Hiện nay sự nghiệp giáo dục đào tạo đang đứng trước mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu vừa phải phát triển quy mô giáo dục đào tạo, vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế. Đó là những mâu thuẫn trong phát triển". Sự đa dạng của loại trường đào tạo làm phức tạp hoá quá trình kiểm tra đánh giá, nếu không nghiên cứu cẩn thận sẽ dẫn đến cách đánh giá chủ quan, chắp vá, tuỳ tiện trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có đủ quy chế về thi, kiểm tra đánh giá cho từng loại trường. Nhằm góp phần khắc phục tình hình đó, rõ ràng cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện phương pháp thi truyền thống, đồng thời nghiên cứu và sử dụng phương pháp thi, đánh giá hiện đại của thế giới để góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học.

Vì vậy trong tập bài giảng này, tác giả đã cố gắng đề cập đến những tri thức mới về lĩnh vực kiểm tra đánh giá. Trong điều kiện hiện tại dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên có thể nghiên cứu nội dung toàn môn học. Các chương 1,2 là những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá. Các chương 3,4,5 là những chương thuộc trọng tâm môn học, ở các chương này có nhiều vấn đề mới mẻ, song đó là những vấn đề đã được khoa học khẳng định ở các nước tiên tiến. Điều tồn tại đối với nhà trường Việt Nam là điều kiện để thực hiện chúng.

Khi biên soạn tác giả đã cố gắng cập nhập nhiều tư liệu mới song chắc chắn cũng còn nhiều vấn đề cần được bổ sung chỉnh lý. Rất mong nhận được sự góp ý chân tình của đồng nghiệp và độc giả, đặc biệt là anh chị em sinh viên.

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12338 
2. Luận văn, Luận án: 5401 
3. Sách tập: 2024 
4. Sách bộ: 1228 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn