Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,114,777
Hôm nay: 324
Đang xem: 5
Hội nghị - Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện khu vực miền Trung (05/09/2016)

     Ngày 30/8/2016, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện khu vực miền Trung. Tham dự Hội nghị - Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở VH,TT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao khu vực miền Trung, các thư viện tỉnh/thành phố, thư viện/trung tâm thông tin - thư viện các trường đại học, cao đẳng, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành Thư viện - Thông tin và các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện khu vực miền Trung. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) -  tham dự và chủ trì Hội nghị.

     Ngày 30/8/2016, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện khu vực miền Trung. Tham dự Hội nghị - Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở VH,TT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao khu vực miền Trung, các thư viện tỉnh/thành phố, thư viện/trung tâm thông tin - thư viện các trường đại học, cao đẳng, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành Thư viện - Thông tin và các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện khu vực miền Trung. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) -  tham dự và chủ trì Hội nghị.

      

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị - Hội thảo đã nhìn nhận, đánh giá những tác động, hiệu quả của Pháp lệnh Thư viện đối với sự phát triển của sự nghiệp Thư viện Việt Nam, đồng thời tìm ra những hạn chế, những quy định không còn phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và không còn đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn.

Hội nghị ghi nhận, 15 năm qua, việc ban hành Pháp lệnh Thư viện cùng với các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ và thống nhất cho hoạt động thư viện phát triển. Các quy định hiện hành nhìn chung phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, tạo nền móng cho hoạt động thư viện Việt Nam có khả năng hội nhập với hoạt động thư viện trong khu vực và thế giới; đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thư viện.

Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động thư viện đang diễn ra trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và đặc biệt trong xu thế ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện nên có nhiều nội dung chưa được điều chỉnh hoặc không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của thư viện cũng như quản lý Nhà nước về thư viện như: Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện còn nhiều bất cập, chưa thống nhất, chồng chéo, không đồng bộ và chưa kịp thời; nhiều thư viện vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động; nguồn nhân lực cho công tác thư viện còn thiếu; chế độ chính sách đối với viên chức thư viện còn có sự chênh lệch và chưa được quan tâm… Kính đề nghị Bộ VH,TT&DL - Vụ Thư viện cần quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống thư viện miền núi các tỉnh còn khó khăn.

Hội nghị - Hội thảo lần này, đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị; trong đó tập trung vào các vấn đề chính như: Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thư viện; đề nghị Chính phủ tiếp tục Chương trình Mục tiêu về lĩnh vực thư viện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với hoạt động thư viện cũng như kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; ban hành cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn xếp hạng, các chuẩn nghiệp vụ chung cho hoạt động liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện, chú trọng đầu tư phương tiện chuyên môn phục vụ thư viện lưu động, luân chuyển sách báo phục vụ cơ sở...

                                                         Tin-ảnh: Thảo Trang

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12338 
2. Luận văn, Luận án: 5401 
3. Sách tập: 2024 
4. Sách bộ: 1228 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn