Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/35023
Title: Kiến thức bách khoa phần cứng máy tính. Sửa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay (Laptop) cho người mới bắt đầu: 2 tập. Tập 2
Authors: Nguyễn, Nam Thuận
Issue Date: 2007
Abstract: Bộ nhớ rời. Đồ họa và âm thanh. Kết nối các hệ thống mạng với Laptop. Các bàn phím và thiết bị trỏ. Các phụ kiện hệ thống xách tay. Các hệ điều hành. Giải quyết và xử lý sự cố.
Description: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/1781
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/35023
Appears in Collections:Tin học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060041.pdf95.61 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.