Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/35356
Title: Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối với máy vi tính (Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối với máy vi tính)
Authors: Trần, Quang Vinh
Issue Date: 2007
Abstract: Máy vi tính và bộ vi xử lí. Ghép nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi. Các công cụ dùng cho khảo sát phần cứng và thực hành ghép nối máy tính.
Description: Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội: Giáo dục, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/1524
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/35356
Appears in Collections:Tin học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000073295.pdf38.63 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.