Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38195
Title: Trắc địa đại cương (Dùng trong các trường cao đẳng và đại học)
Authors: Phạm, Văn Chuyên
Issue Date: 2002
Abstract: Định vị điểm. Định hướng đường thẳng. Bản đồ địa hình. Sử dụng bản đồ. Tính toán trắc địa. Đo góc, dải, cao. Lưới khống chế mặt bằng, độ cao. Đo vẽ mặt cắt địa hình. Công tác bố trí công trình. Bố trí đường cong tròn. Đo vẽ hoàn công. Quan trắc biến dạng
Description: Hà Nội: Giáo thông vân tải, 2002.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8438
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38195
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000087572.pdf9.71 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.