Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38196
Title: Lý thuyết động cơ đốt trong (lí thuyết động cơ đốt trong) (dùng cho các trường cao đẳng và đại học)
Authors: Phạm, Minh Tuấn
Issue Date: 2008
Abstract: Khái quát về động cơ đốt trong. chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong. môi chất công tác. chu trình thực tế của động cơ đốt trong. những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt. trao đổi chất tro
Description: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2008.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8435
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38196
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000110793.pdf10.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.