Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38204
Title: Bài tập toán học cao cấp (Trọn bộ 2 tập). Tập 1 (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Đình Trí
Issue Date: 2007
Abstract: Tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức. Hàm số một biến số, giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát các hàm số. Định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Không gian véc tơ.
Description: Hà Nội: Giáo dục, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8446
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38204
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000067369.pdf10.01 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.