Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38205
Title: Công nghệ sinh học (Trọn bộ 5 tập). Tập 3. Enzyme và ứng dụng (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
Authors: Phạm, Thị Trân Châu
Issue Date: 2006
Abstract: Lược sử phát triển Enzyme học. Các phương pháp nghiên cứu Enzyme. Cấu trúc phân tử Enzyme. Tính đặc hiệu của Enzyme. Các chất xúc tác, bậc phản ứng. Các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng Enzyme. Công nghệ ADN tái tổ hợp và công nghệ Enzyme. Ứng dụng E
Description: Hà Nội: Giáo dục, 2006.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8448
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38205
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000059697.pdf34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.