Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38206
Title: Bài tập vật lý đại cương (Bài tập vật lí đại cương). Tập 2
Authors: Lương, Duyên Bình
Issue Date: 2007
Abstract: Điện trường tĩnh. Vật dẫn-tụ điện. Điện môi. Dòng điện. Từ trường. Cảm ứng điện từ . Điện từ trường. Sóng điện từ. Sóng ánh sáng. Thuyết tương đối và htạ ánh sáng.
Description: Hà Nội: Giáo dục, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8447
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38206
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000071898.pdf7.61 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.