Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38208
Title: Giáo trình vật lý kỹ thuật (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) [Giáo trình vật lí kĩ thuật]
Authors: Đặng, Hùng
Issue Date: 2005
Abstract: Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường. Biến tử điện trở-điện cơ. Biến tử tĩnh điện, điện tử. Cảm biến nhiệt độ. Biến tử quang điện, ion hóa, điện hóa. Các phương pháp đo độ chân không.
Description: Hà Nội: giáo dục, 2005
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8449
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38208
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053457.pdf12.69 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.