Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/39343
Title: Business edge = Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác? (Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân trong doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Issue Date: 2006
Abstract: Tìm hiểu đàm phán. Chuẩn bị đàm phán. Tiến hành đàm phán.
Description: Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/2603
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/39343
Appears in Collections:Khoa học đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003315.pdf50.16 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.