Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/41439
Title: Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)
Authors: Vũ, Ngọc Vượng
Issue Date: 2007
Abstract: Các nguyên tắc cơa bản khống chế truyền động điện. các hệ truyền động điện. các tính chọn các thiết bị đóng cắt-điều khiển-bảo về. hướng dẫn thiết kế trang bị điện-điện tử máy cắt gọt kim loại, máy nân
Description: Hà Nội: Hà Nội, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/4746
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/41439
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000083668.pdf11.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.