Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/43381
Title: Tìm hiểu các trường đại học qua các số liệu tuyển sinh (Trọn bộ 2 tập). Tập II. Phần giới thiệu các trường đại học khu vực phía Nam.
Authors: Dương, Tất Thắng
Issue Date: 2007
Abstract: Giới thiệu các trường đại học phía Nam: quá trình xây dựng và trưởng thành; chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ; hình thức, cấp độ đào tạo; các ngành đào tạo; nơi công tác khi tốt nghiệp; số liệu tuyển sinh; điểm trúng tuyển; đặc điểm tuyển sinh. Đại học q
Description: Hà Nội: Thống kê, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/15856
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/43381
Appears in Collections:TỪ ĐIỂN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060415.pdf20.89 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.