Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/44891
Title: Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500KW Việt Nam
Authors: Lê Hữu Hùng
Keywords: Điện áp
Hệ thống điện
Issue Date: 2010
Citation: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/44891
Appears in Collections:Kỹ thuật Điện (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
so39bai22.pdf566.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.