Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/44893
Title: Phân tích điều khiển và thiết kế bộ điều khiển PI-Mờ cho mạch lọc tích cực dạng hỗn hợp công suất lớn nhằm cải thiện chất lượng điện năng
Authors: Châu Minh Thuyên
Châu Văn Bảo
Keywords: Thiết bị tự động
Bộ điều khiển PI-Mờ
Chất lượng điện năng
Issue Date: 2011
Citation: Tạp chí Đại học Công nghiệp
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/44893
Appears in Collections:Kỹ thuật Điện (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tcdhcn (27).pdf618.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.