Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54388
Title: Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương các định luật Bảo toàn – vật lý 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông chuyên
Other Titles: Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương các định luật Bảo toàn – vật lí 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông chuyên
Authors: Đinh, Văn Dũng, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Vật lý 10
Giáo dục trung học
Học sinh
Định luật bảo toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÝ. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ. Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54388
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Thi Loan1.pdfToàn văn11.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.