Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54393
Title: Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn tự học theo Môđun phần “động lực học chất điểm” thuộc môn Vật lí đại cương ở trường sĩ quan lục quân 1
Authors: Ngô, Diệu Nga, TS.
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Vật lý
Động lực học chất điểm
Tự học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÍ. CHUYÊN NGHÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ. Mã số: 60 14 0111
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54393
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Thi Nhung1.pdfToàn văn2.07 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.