Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54409
Title: Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học vật lý chương “điện tích. Điện trường” vật lý 11 cơ bản trung học phổ thông
Other Titles: Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học vật lý chương “điện tích. Điện trường” vật lí 11 cơ bản trung học phổ thông
Authors: Phạm, Kim Chung, TS.
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Bài giảng điện tử
Dạy học
Vật lý 11
Điện tích
Điện trường
Giáo dục trung học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÝ. Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54409
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Thi thu Hien1.pdfToàn văn2.33 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.