Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54410
Title: Vận dụng kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học vật lí lớp 11
Other Titles: Vận dụng kỹ thuật đánh giá lớp học trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học vật lý lớp 11
Authors: Hà, Huy Bằng, GS.TS.
Lê, Thái Hưng, TS.
Nguyễn, Thu Hương
Keywords: Vật lý 11
Mắt
Dụng cụ quang học
Dạy học
Giáo dục trung học
Đánh giá
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÍ. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. (BỘ MÔN VẬT LÍ). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54410
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Thu Huong1.pdfToàn văn2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.