Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54411
Title: Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương "động lực học vật rắn" thuộc chương trình vật lí lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
Other Titles: Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương "động lực học vật rắn" thuộc chương trình vật lý lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
Authors: Nguyễn, Huy Sinh, GS.TS.
Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Vật lý 12
Động lực học vật rắn
Học sinh giỏi
Giáo dục trung học
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54411
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Van Hung1.pdfToàn văn2.47 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.