Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54412
Title: Xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 trung học phổ thông, chương trình nâng cao dành cho học sinh lớp chọn
Other Titles: Xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lý 12 trung học phổ thông, chương trình nâng cao dành cho học sinh lớp chọn
Authors: Nguyễn, Huy Sinh, GS.TS.
Nguyễn, Văn Nhiệm
Keywords: Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Học sinh
Giáo dục trung học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54412
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Van Nhiem1.pdf1.66 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.