Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54413
Title: Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương động lực học chất điểm - vật lí 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí trung học phổ thông
Other Titles: Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương động lực học chất điểm - vật lý 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Quang Báu, GS.TS.
Nguyễn, Văn Nhất
Keywords: Vật lý 10
Động lực học chất điểm
Học sinh giỏi
Giáo dục trung học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54413
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Van Nhat1.pdfToàn văn19.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.