Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54414
Title: Vận dụng lí thuyết khảo thí, xây dựng và sử dụng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lí lớp 12
Other Titles: Vận dụng lý thuyết khảo thí, xây dựng và sử dụng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý lớp 12
Authors: Hà, Huy Bằng, GS.TS.
Lê, Thái Hưng, TS.
Nguyễn, Văn Tuân
Keywords: Vật lý 12
Khảo thí
Đánh giá kết quả học tập
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54414
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Van Tuan1.pdfToàn văn4.25 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.