Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54415
Title: Xây dựng và sử dụng bài tập định tính phần “cơ học” vật lí lớp 8 theo hướng gắn với thực tế nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh
Other Titles: Xây dựng và sử dụng bài tập định tính phần “cơ học” vật lý lớp 8 theo hướng gắn với thực tế nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh
Authors: Nguyễn, Huy Sinh, GS.TS.
Nguyễn, Vĩnh Nam
Keywords: Vật lý 8
Cơ học
Bài tập định tính
Học sinh
Giáo dục trung học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54415
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyen Vinh Nam1.pdfToàn văn2.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.