Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54427
Title: Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương sóng ánh sáng vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh giỏi
Other Titles: Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương sóng ánh sáng vật lý 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh giỏi
Authors: Hà, Huy Bằng, GS.TS.
Phạm, Văn Thọ
Keywords: Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Học sinh giỏi
Giáo dục trung học
Năng lực giải quyết vấn đề
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54427
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Pham Van Tho1.pdfToàn văn2.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.