Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54428
Title: Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức “định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn thành bộ” vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh
Other Titles: Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức “định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn thành bộ” vật lý 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh
Authors: Đỗ, Hương Trà, PGS.TS.
Phạm, Hương Giang
Keywords: Vật lý 11
Định luật Ôm
Năng lực sáng tạo
Học sinh
Dạy học theo góc
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54428
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Pham Huong Giang1.pdfToàn văn2.5 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.