Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54429
Title: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học vật lí 12
Other Titles: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học vật lý 12
Authors: Ngô, Diệu Nga, TS.
Phạm, Minh Hải
Keywords: Vật lý 12
Môi trường
Giáo dục môi trường
Giáo dục trung học
Dạy học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 10
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54429
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Pham Minh Hai1.pdfToàn văn5.79 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.