Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54430
Title: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương "động lực học vật rắn" - vật lí 12 nâng cao
Other Titles: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương "động lực học vật rắn" - vật lý 12 nâng cao
Authors: Lê, Thị Thu Hiền, TS.
Phạm, Ngọc Tuân
Keywords: Vật lý 12
Động lực học vật rắn
Học sinh
Giáo dục trung học
Dạy học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54430
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Pham Ngoc Tuan1.pdfToàn văn1.89 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.