Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54435
Title: Tổ chức dạy học theo chủ đề “cân bằng của vật rắn” vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Other Titles: Tổ chức dạy học theo chủ đề “cân bằng của vật rắn” vật lý 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Authors: Đỗ, Hương Trà, PGS.TS.
Trần, Quang Diệu
Keywords: Vật lý 10
Vật rắn
Học sinh
Giáo dục trung học
Năng lực giải quyết vấn đề
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54435
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Tran Quang Dieu1.pdfToàn văn6.06 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.