Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54436
Title: Tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề “dao động cơ điều hòa”
Authors: Nguyễn, Xuân Thành, PGS.TS.
Trịnh, Văn Lịch
Keywords: Giáo dục trung học
Dao động cơ
Học sinh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54436
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Trinh Van Lich1.pdfToàn văn3.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.