Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54437
Title: Tổ chức dạy học hợp tác chương "chất khí" - vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
Other Titles: Tổ chức dạy học hợp tác chương "chất khí" - vật lý 10 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
Authors: Lê, Thị Thu Hiền, TS.
Vũ, Ngọc Oanh
Keywords: Vật lý 10
Giáo dục trung học
Công nghệ thông tin
Chất khí
Dạy học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54437
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Vu Ngoc Oanh1.pdfToàn văn3.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.