Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/54438
Title: Tổ chức dạy học chủ đề “cảm ứng điện từ” vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Other Titles: Tổ chức dạy học chủ đề “cảm ứng điện từ” vật lý 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Authors: Đỗ, Hương Trà, PGS.TS.
Vũ, Văn Thạo
Keywords: Vật lý 11
Cảm ứng điện từ
Học sinh
Giáo dục trung học
Năng lực giải quyết vấn đề
Dạy học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lí. Chuyên ngành: lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lí). Mã số: 60 14 01 11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/54438
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Vu Van Thao1.pdfToàn văn1.87 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.