Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/57131
Title: Phân lập và tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy vi khuẩn lactic có khả năng kháng vi khuẩn Propionibacterium spp. được phân lập trên da người.
Authors: Bùi, Hoàng Đăng Long
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Bacteriocin
Nuôi cấy
Kháng khuẩn gây mụn
Nước chua tàu hủ
Vi khuẩn lactic
Issue Date: 7/2019
Publisher: Khoa học và công nghệ Việt Nam
Description: Khoa học và công nghệ Việt Nam 61(8) 8.2019
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/57131
Appears in Collections:Công nghệ sinh học (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51.pdf761.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.