Browsing by Submit Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 41480 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Ứng dụng GIS trong việc quy hoạch sử dụng đất huyện Buôn Đôn, tỉnh Đaklak giai đoạn 2010 – 2020.Nguyễn, Thị Diệu; Nông, Thị Oanh
2012Phân tích các tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Bình. Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển của tỉnh đến năm 2020.Nguyễn, Văn Nam; Phan, Khánh Hoài
2012Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn ở khách sạn Xanh - thị xã Cửa Lò - Nghệ An.Nguyễn, Văn Nam; Phạm, Thị Lành
2012Tiềm năng và hiện trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000 – 2010. Định hướng và giải pháp phát triển đến năm 2020.Nguyễn, Thị Mây; Phan, Thị Quỳnh Như
2012Đánh giá chất lượng nước sông Kim Liên thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh tế vùng phụ cậnLê, Thị Thanh Hương; Phan, Văn Nhật Anh
2012Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội năm 2010.Nguyễn, Thị Diệu; Phùng, Anh Quyền
2012Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Phú Ninh, Quảng Nam giai đoạn 2005 – 2011. Định hướng phát trển đến 2020.Nguyễn, Duy Hòa; Trần, Lê Thiên Lý
2012Sử dụng kỹ thuật động não, kỹ thuật tia chớp, kỹ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học địa lý lớp 12 nhằm phát triển tư duy địa lý cho học sinh.Đậu, Thị Hòa; Trần, Thị Hà Long
2012Nghiên cứu thực trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và đề xuất một số giải pháp.Hồ, Phong; Trần, Thị Hiền
2012Đánh giá sơ bộ tình hình sử dụng đất ở thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2005 - 2010. Một số ý kiến đề xuất.Hồ, Phong; Trần, Thị Hương Huyền
2012Xây dựng hệ thống bài tập với Atlat địa lý Việt Nam trong dạy học địa lý lớp 12 THPT.Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.; Trần, Thị Lan
2012Tìm hiểu thị trường khách du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 – 2011 và định hướng phát triển đến năm 2020.Trương, Phước Minh, TS.; Trần, Thị Ngân
2012Tìm hiểu tác động của hoạt động du lịch tới môi trường khu du lịch biển Thiên Cầm và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững.Nguyễn, Đặng Thảo Nguyên; Trần, Thị Quế
2012Tiềm năng và thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.Trương, Văn Cảnh; Trần, Thị Tình
2012Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2003 -2010.Hồ, Phong; Trần, Xuân Mùi
2012Tình hình hoạt động du lịch ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường địa phương.Nguyễn, Thanh Tưởng; Trương, Thị Sen
2012Tiềm năng của Khu kinh tế Hòn La – tỉnh Quảng Bình, định hướng và giải pháp thu hút đầu tư nhằm phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu tại địa phương.Nguyễn, Thị Mây; Võ, Minh Hùng
2012Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất của khu công nghiệp Đồng Văn - huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003- 2010 và tác động của nó tới môi trường địa phương.Nguyễn, Thanh Tưởng; Vũ, Thị Yến
2012Tình hình phát triển làng nghề đúc đồng Tống Xá huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định. Một số giải pháp phát triển theo xu hướng bền vững.Hoàng, Thị Diệu Huyền; Trần, Thị Hồng Liên
2012Quan điểm của Nho giáo về Nhân, Lễ và vận dụng trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ hiện nay.Lê, Ngọc Ánh; Nguyễn, Thị Hà