Browsing by Subject Bùn đỏ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Nghiên cứ xử lý màu của nước thải dệt nhuộm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai Lâm Đồng .Bùi, Xuân Vững, TS.; Nguyễn, Thị Kim Phụng
2015Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ bằng H2C2O4/H2SO4 và tận dụng bã chiết để hấp phụ màu nước thải dệt nhuộm.Bùi, Xuân Vững; Nguyễn, Thị Phương Dung
2014Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ Tân Rai - Lâm Đồng làm chất xúc tác xử lý thuốc nhuộm Methylen xanh bằng phản ứng Fenton.Bùi, Xuân Vững; Huỳnh, Thị Hồng Mỹ
2016Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ để xử lý màu thuốc nhuộm hoạt tính COLVAZOI YELLOW LC-3RN bằng hệ fenton cải tiến Fe(III) - oxalat / H2O2 / ánh sáng mặt trời.Bùi, Xuân Vững; Lê, Thị Như Hoài
2015Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ để xử lý nước thải dệt nhuộm sau hấp phụ bằng hệ Fenton cải tiến Fe(III) - Oxalat/H2O2/ Ánh sáng mặt trời.Bùi, Xuân Vững; Huỳnh, Thị Hà Duy
2015Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ để xử lý thuốc diệt cỏ Atrazine bằng hệ Fenton cải tiến Fe(III) - Oxalat/H2O2/ Ánh sáng mặt trời.Bùi, Xuân Vững; Nguyễn, Thị Thu Hà
2015Nghiên cứu phân hủy thuốc nhuộm Rhodamine B bằng phương pháp Fenton oxalat với phức sắt oxalat được chiết từ bùn đỏ.Bùi, Xuân Vững; Trần, Thị Kim Thùy
2015Nghiên cứu quá trình chiết sắt bằng H2C2O4/HCl và sử dụng bã bùn đỏ để hấp thụ thuốc nhuộm Rhodamine B.Bùi, Xuân Vững; Phạm, Thị Ngọc Tuyền
2016Nghiên cứu quá trình sử dụng bùn đỏ để xử lý màu của thuốc nhuộm hoạt tính COLVAZOI YELLOW LC-3RN bằng phương pháp Fenton hệ Fe(III) – Oxalat/H2O2/ ánh sáng mặt trời.Bùi, Xuân Vững; Trần, Thị Nga
2016Nghiên cứu quá trình sử dụng bùn đỏ để xử lý màu của thuốc nhuộm hoạt tính COLVAZOI YELLOW LC-3RN bằng phương pháp Fenton.Bùi, Xuân Vững; Trần, Thị Hoàng Kha
2016Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ để xử lý COD của nước rỉ rác sau hấp phụ bằng phương pháp Fenton.Bùi, Xuân Vững; Lê, Thị Thanh Nhàn
2016Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ để xử lý thuốc nhuộm phân tán LONSPERSE NAVG HGI bằng phương pháp Fenton.Bùi, Xuân Vững; Trương, Thị Hạ
2016Nghiên cứu xử lý COD của nước rỉ rác bãi rác Khánh sơn, Đà Nẵng bằng phương pháp hấp phụ bằng bùn đỏ và phương pháp keo tụ tạo bông bằng phèn sắt kết hợp bùn đỏ.Bùi, Xuân Vững; Nguyễn, Thị Huỳnh Nga
2013Nghiên cứu xử lý dịch rỉ nước thải của bãi rác Khánh Sơn – Hòa Khánh bằng bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng và oxy hóa nâng cao FentonPhạm, Cẩm Nam, PGS.TS.; Nguyễn, Thị Hướng Dương
2015Nghiên cứu xử lý thuốc diệt cỏ Atrazine bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai Lâm Đồng.Bùi, Xuân Vững, TS.; Huỳnh, Đức Long
2014Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm Rhodamine B bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai Lâm Đồng.Bùi, Xuân Vững, TS.; Trần, Thị Kim Cúc
2013Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhạm, Cẩm Nam, PGS.TS.; Hoàng, Thị Thu Thảo