Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54579
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Việt Phú, TS.vi
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Tuấnvi
dc.date.accessioned2018-10-13T14:04:34Zvi
dc.date.accessioned2020-06-23T09:31:38Z-
dc.date.available2018-10-13T14:04:34Zvi
dc.date.available2020-06-23T09:31:38Z-
dc.date.issued2017vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54579vi
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 60.14.01.14vi
dc.description.abstract- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường THCS; - Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS ở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk; - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS ở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS tại huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk. Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS tại huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵngvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.subjectTự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dụcvi
dc.subjectĐăk Lăkvi
dc.titleQuản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắkvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdftoàn văn6.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.compressed.pdf249.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...