Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56376
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Other Titles: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Lê, Xuân Quang
Keywords: Giáo dục trung học
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lí luận của công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở Huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum. Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở Huyện Sa Thầy Tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 5.2019)
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...