Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56600
Title: Biện pháp kích thích hứng thú của trẻ 24- 36 tháng tuổi trong hoạt động với đồ vật tại trường mầm non
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Hoàng, Thị Phương Thảo
Keywords: Phương pháp dạy học
Hoạt động với đồ vật
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Xây dựng cơ sở lý luận của biện pháp kích thích nâng cao hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong hoạt động với đồ vật ở trường mầm non. - Điều tra thực trạng biện pháp kích thích nâng cao hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong hoạt động với đồ vật ở trường mầm non Hoa Ban thuộc quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp kích thích nâng cao hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong hoạt động với đồ vật ở trường mầm non.
Description: Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Giáo dục Mần non – Lớp : 15 SMN
Appears in Collections:KLTN Khoa GD Mầm non

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...