Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56604
Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn trong dạy học môn địa lí 12
Other Titles: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn trong dạy học môn địa lý 12
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Trần, Thị Thanh Nhuần
Keywords: Phát triển năng lực vận dụng
Giáo dục trung học
Địa lý 12
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc phát triển NL vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn trong dạy học ở trường phổ thông. - Khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng dạy học phát triển năng lực - Xác định cách thức phát triển NL vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 12 - Thực nghiêm sư phạm đánh giá hiêu quả cách thức phát triển NL vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 12.
Description: Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Địa lí – Lớp : 15 SDL
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...