Giáo dục (Luật) : [15] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
18/12/2020Công văn Số: 5512/BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trườngBộ Giáo dục và Đào tạo
2008Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2009Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thôngBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2018Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngBộ Giáo dục và Đào tạo
8/10/2018Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm nonBộ Giáo dục và Đào tạo
23/3/2021Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
22/8/2018Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.Bộ Giáo dục và Đào tạo
8/10/2018Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2020Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm nonBộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2020Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và đào tạo
8/10/2014Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH “Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng”Bộ Giáo dục và Đào tạo
1/8/2003QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 36/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HÀNH, THỰC TẬP SƯ PHẠM ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG, MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUYBộ Giáo dục và Đào tạo
4/11/2013NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW NĂM 2013 ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI) BAN HÀNHBan Chấp hành Trung ương
14/6/2019Luật giáo dục 2019. Số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
14/6/2005Luật Giáo dục. Số: 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005Quốc hội
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15