Xã hội (Luật) : [39] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
30/12/2011Quyết định số 2473/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", ngày 30/12/2011Thủ tướng Chính phủ
27/4/2007NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Số: 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007.Ban chấp hành Trung Ương
9/6/2016Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Luật số: 75/2015/QH13, ngày 09/6/2015.Quốc hội
20/6/2012LUẬT CÔNG ĐOÀN. Luật số: 12/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012.Quốc hội
29/11/2005LUẬT THANH NIÊN. Số: 53/2005/QH11, Ngày 29 tháng 11 năm 2005.Quốc hội
8/1/2002NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI. Số: 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002.BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
3/6/2013NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”. Số: 25-NQ/TƯ, ngày 03 tháng 06 năm 2013.Ban chấp hành Trung Ương
7/10/2005PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 27/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005.Quốc hội
28/11/2013Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.Quốc hội
5/3/2020Nghị định Về công tác văn thư. Số: 30/2020/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 2020.Chính phủ
22/6/2015Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Luật số: 80/2015/QH13. Ban hành ngày 22/6/2015.Quốc hội
23/12/2014Pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13, ngày 23/12/2014.Ủy ban Thường vụ Quốc hội
7/4/2009NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường. Số 35/2009/NĐ-CP, ngày 07/04/2009.Chính phủ
23/6/2014Luật bảo vệ môi trường. Luật số: 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014.Quốc hội
17/11/2020Luật bảo vệ môi trường. Luật số: 72/2020/QH14.Quốc hội
29/3/2011LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI. Luật số 66/2021/QH12.Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
13/11/2020Luật Cư trú. Luật số: 68/2020/QH14.Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2/9/2016Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020Thủ tướng Chính phủ
20/6/2017Quyết đinh số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020Thủ tướng Chính phủ
12/11/2015Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội, phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, ngày 12 tháng 11 năm 2015.Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39