Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Văn Luyến, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Hiếu-
dc.date.accessioned2022-10-31T06:55:46Z-
dc.date.available2022-10-31T06:55:46Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58775-
dc.descriptionLuận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114vi
dc.description.abstractHệ thống hoá lý luận về quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT; khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT; đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Long.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵngvi
dc.subjectBẠO LỰC HỌC ĐƯỜNGvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONGvi
dc.title.alternativeQUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONGvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Luanvan.pdfToàn văn11.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Tomtat.pdfTóm tắt874.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Trangthongtin.pdfThông tin1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.